Velkommen til Lyshøj opholdssted

Et botilbud til børn, unge og unge voksne

På Lyshøj lægges der vægt på, at børnene og de unge oplever sig som værende en del af et fællesskab og storfamilie. Vi skaber et anerkendende miljø, hvor der er en naturlig respekt og accept af andre medlemmer af familien, med de forskellige færdigheder, evner og styrker den enkelte har og kan bidrage med. Vi viser, gennem vores handlinger, at der er plads til forskellighed.

Vi tror på, at udvikling og identitet skabes og opretholdes i relationer mellem mennesker, hvor det er vigtigt, at den unge mødes med anerkendelse og empati og bliver værdsat i samtale og handling. Vi tror på, at vi gennem relationsarbejdet og vores anerkende tilgang, kan bidrage til, at også dem med de hårdeste livsvilkår kan komme videre.