For børn, unge og forældre

Hvor ligger Lyshøj?

I Asnæs er der sat fokus på kultur, herunder især ungdomskultur, med mange tilbud knyttet hertil, Ungehuset som er et kulturhus for unge med blandt andet en ungdomsklub. Desuden er der sportfacilister som sportshal, svømmehal og fodboldklub med kunststofbane o.l. Odsherred gymnasium er ligeledes lokaliseret i Asnæs.

Hvem bor på Lyshøj?

Alle børn og unge, der kommer for at være på Lyshøj i en periode, har nogle problemer, som de må have hjælp til at løse. Børnene på Lyshøj har tit haft det svært med nogle af kammeraterne derhjemme, eller måske har der været problemer i familien. Så kan det være godt at være sammen med nogle andre børn og voksne i et stykke tid.

Vi ved, at alle børn på Lyshøj er lige så kvikke som andre børn, men alligevel har de ofte haft det svært i skolen. Det kan være fordi, de har så meget andet at tænke på – og så kan det være svært at følge med.

Hvad kan man lave på Lyshøj?

En stor del af aktiviteterne på Lyshøj er centreret omkring almindelige daglige gøremål. Vi har stor fokus på kost og motion, så også forberedelse og indkøb hos den lokale købmand kan være en aktivitet i sig selv. Men vi har et selvstændigt aktivitetshus, med plads til unihockey, bordtennis, fitness m.m., desuden har vi udenoms arealer med fodboldbane, crossbane, en lille skov med bålplads m.m. Der tages også højde for de mere individuelle interesserer, som kan følges i nærområdet fx ridning, svømning eller for nogle, at deltage i motionsløb, klubaktiviteter osv.

Ture ud af huset er en del af den sociale læring og her kan det fx være at gå i biografen, på restaurant eller i svømmehallen, men også deltagelse i ved de lokale arrangementer, fx tager vi på kræmmermarkeder og deltager i motionsløb. Vi tager selvfølgelig også på gåture og cykelture i det lokale Geopark område og til Serjøbugten, som ligger i en afstand af 3 km, – eller udflugter med bus til lidt fjernere steder. Vi har en årlig skitur og sommertur syd på.

Højtider og andre traditioner er også en vigtig del af vores aktivitetskalender. Vi afholder påskefrokost, sommerfest med pårørende, Mortensaften, julestue, samt en tidlig juleaften med pårørende.

Værd at vide

Når man er under 18 år får forældrene udbetalt kostpenge efter gældende satser, når barnet er hjemme over tre døgn. Det er Lyshøj, der sørger for tøj og lommepenge til barnet i den tid, barnet er her. Du kan i samarbejde med barnets primærpædagog være med til at købe tøj til dit barn. Når barnet begynder, er der et ekstra beløb afsat til at købe tøj, så der er tøj til barnet både på Lyshøj og hjemme. I løbet af den tid barnet er på Lyshøj, får det en ny cykel.

Ved barnets udskrivning gøres barnets bank op, og pengene sendes til forældremyndighedsindehaver. På forespørgsel fra anbringende kommune, udarbejder Hvidborg en udtalelse om, hvordan det går med dit barns udvikling. Denne udtalelse vil du få tilsendt, ligesom du også vil få andet skriftligt materiale, vi evt. vil blive bedt om at udfærdige.

Dit barn kommer til halvårligt tandeftersyn samt årlig sundhedsundersøgelse på… Hvis du gerne vil deltage i disse undersøgelser, er du velkommen.

Der indkaldes til den kommunale sundhedsplejerske en gang om året – her er du også velkommen til at deltage.

Lyshøj har en børneulykkesforsikring, der gælder, når børnene er i vores varetægt – altså under vores tilsyn. Vi har en ansvarsforsikring (barnets personlige ansvar), der gælder, når børnene er i vores varetægt, i det omfang der ikke er tegnet privat ansvarsforsikring. Desuden har vi en brand- og tyveriforsikring, som er på max. kr. 20.000,- pr. barn. Der skal være konstateret indbrud, og det skal anmeldes, hvis forsikringen skal dække.

Når et barn fraflytter Lyshøj, har vi den tradition, at barnet får sin ”historie” med fra sin tid her i form af fotografier. Ofte er også andre børn fra Lyshøj med på fotografierne. Vi skal i denne forbindelse have tilladelse fra dig som forælder til, at dit barn må figurere på de fotos, som de andre børn får med sig.

Barnets folkeregisteradresse flyttes til Lyshøj og altså Odsherred kommune, som beliggenhedskommune, når det flytter ind på Lyshøj.